Nitikarn Clinic

นิติกาญจน์คลินิก ความสวย ที่คุณก็มีได้

คลินิกศัลยกรรม โคราช

โดย แพทย์หญิงนิติกาญจน์ เปี่ยมธนาโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาดูแลผิวพรรณ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจความงามที่มีมานานในกรุงเทพฯ จึงเล็งเห็นว่าในต่างจังหวัดน่าจะมีคลินิกผิวที่ดี มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเดียวกับในกรุงเทพฯ จึงได้คิดริเริ่มเปิดนิติกาญจน์คลินิกขึ้นมา เพื่อบริการลูกค้าในจังหวัดนครราชสีมา  และ คลินิกศัลยกรรม สระบุรี    ด้วยบริการที่ส่งมอบด้วยใจกับบริการที่อบอุ่น ผสมผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้ทางคลินิกสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยจุดยืนตามสโลแกน

" นิติกาญจน์คลินิก ความสวย ที่คุณก็มีได้ "